Хлеботерапия - Бистро Angel's

Хлеботерапия

Хлеботерапията като модел на емоционално въздействие

Мероприятието ще се проведе в няколко части.

Част 1: История на хляба

Ще започнем като Смелим от Зърното на мъдростта, ще станем част от Театъра на трохите, ще Пресеем грижите си, ще Замесим много емоции, ще Втасваме с песни, ще Опечем ароматни спомени, ще Разчупим и Споделим Хляба си. На фона на автентична българска музика, ще си говорим, ще ни е весело и забавно, ще се разтоварим от ежедневието, за да се заредим с положителна енергия, и най-вече за да бъдем щастливи. Ще завършим нашата среща с ритуално българско хоро посветено на Негово Величество Хлябът.

Хлябът е универсален символ в нашите традиции. Приготвянето му може да бъде средство за сближаване и споделяне. Хлябът е живот и единство, заедност и споделеност. Хлябът е топлина. Защото пред хляба всички сме равни, защото никой не е по-голям от хляба.

TOP